نرم افزار EPC ماشین آلات راهسازی کوماتسو نسخه 2014 به همراه Price List

تولید کننده: کوماتسو
مدل کالا: نرم افزار EPC ماشین آلات راهسازی کوماتسو نسخه 2014
موجودی:
در انبار
قیمت: 0تومان

EPC کوماتسو نسخه 2014 با پشتیبانی از 6000 محصول کوماتسو به همراه آخرین لیست قیمت قطعات کوماتسو و قطعات تبدیل شده(Replace)

 

نرم افزار قطعات یدکی و شماره های فنی ماشین آلات راهسازی کوماتسو نسخه 2014 شامل مشخصات فنی و شماره های فنی تمامی ماشین های ساخته شده توسط این کمپانی می باشد که روی تمامی نسخه های ویندوز قابل نصب و اجرا می باشد. این نرم افزار موارد زیر را در بر دارد.

Presented equipment:

Articulated Dump Trucks

Bulldozers

Crawler Excavators

Crawler Loaders

Engines

Mobile Crushers and Recyclers

Motor Graders

Motor Scrapers

Pipe Layers

Rigid Dump Trucks

Rollers

Trash Compactors and Loaders

Wheel Dozers

Wheel Loaders

Wheeled Excavators

 

MODEL LIST:

Articulated Dump Trucks

HA250-1 S/N 60636-UP

HA270-1 S/N 65226-UP

HM300-1 S/N 1001-UP

HM300-1L S/N A10001 -UP

HM300-2 S/N 2001 -2784 (ecot3)

HM300-2 S/N 2735-UP

HM300-2 s/n A11001 and up

HM300-3 S/N 3001-UP

HM350-1 S/N 1001-UP

HM350-1L S/N A10001 -UP

HM350-1L S/N A10001 -UP

HM350-2 S/N 2001 -UP (ecot3)

HM350-2 S/N 2219-UP

HM350-2 S/N A11001 -UP

HM400-1 S/N 1001-UP

HM400-1L S/N A10001 -UP

HM400-2 S/N 2001-2632 (ecot3)

HM400-2 S/N 2633-UP

HM400-2 S/N A11001-UP

HM400-3 S/N 3001-UP

 

Bulldozers

D135A-1 S/N 10001-UP

D135A-2 S/N 10301-UP

D150A-1 S/N 5508-UP

D155A-1 S/N 5508-UP

D155A-2 S/N 50001-UP (S6D155-4 Eng. Installed)

D155A-6 S/N 85001-85076

D155A-6R S/N 85077-UP

D155AX-3 S/N 60001-UP

D155AX-5S/N 70001-UP

D155AX-6 S/N 80001 -81027 (ecot3)

D155AX-6 S/N 81023-UP

D155AX-7 S/N 90001 -UP

D275A-2 S/N 10001-UP

D275A-5 S/N 25001-UP

D275A-5D S/N 25001-UP (-50cent. Spec.)

D275AX-5 S/N 20001-UP

D275AX-5E0 S/N 30001-30209 (ecot3)

D275AX-5E0 S/N 30210-UP

D31A-16 S/N 25001-UP

D31A-17 S/N 32001-UP

D31E-17 S/N 32001-UP

D31E-20 S/N 40087-42000 & A40523-UP

D31E-20 S/N 42001-UP

D31EX-21 S/N 50001-50499 (For North America)

D31EX-21A S/N 50501-UP (Overseas Version)

D31EX-22 S/N 60001-UP

D31P-16 S/N 25001-UP (Straight Tilt Dozer)

D31P-16A S/N 25001 -UP (Power Angle Tilt Dozer)

D31P-17 S/N 32001-UP (Straight Tilt Dozer)

D31P-17A S/N 32001 -UP (Power Angle Tilt Dozer)

D31P-18 S/N 40001-UP

D31P-18A S/N 40001 -UP (Incl. DDK031-4K)

D31P-20 S/N 45001-UP (Straight Tilt Dozer)

D31P-20A S/N 45001 -UP (Power Angle Tilt Dozer)

D31PX-21 S/N 50001-50499 (For North America)

D31PK-21A S/N 50501-UP (Overseas Version)

D31PX-22 S/N 60001-UP

D32E-1/P-1 S/N P075501-P075717

D32E-1/P-1 S/N P075718-P076092

D32E-1A/P-1A S/N P076093-UP

D355A-3 S/N 1010-UP

D355A-5 S/N 12622-UP

D37E-5 S/N 1606-3000 &A1924-UP

D37E-5 S/N 3001-UP

D37EX-21 S/N 5001 -5499 (For North America)

D37EX-21A S/N 5501-UP (Overseas Version)

D37EX-22 S/N 60001-UP

D37EX-23 S/N 80001-UP

D37P-5A S/N 1549-3000 & A1649-UP

D37P-5A S/N 3001-UP

D37PX-21 S/N 5001 -5499 (For North America)

D37PX-21A S/N 5501-UP (OverseasVersion)

D37PX-22 S/N 60001-UP

D37PX-23 S/N 80001-UP

D38E-1/P-1 S/N P085501-P085798

D38E-1/P-1 S/N P085799-P086238

D38E-1A/P-1A S/N P086301-UP

D39E-1/P-1 S/N P095501-P095871

D39E-1/P-1 S/N P095872-P096337

D39E-1A/P-1A S/N P096338-UP

D39EX-21 S/N 1001-1499 (Overseas Version)

D39EX-21A S/N 1501 -UP (Overseas Version)

D39EX-22 S/N 3001-UP

D39EX-23 S/N 90001-UP

D39PX-21 S/N 1001-1499 (Overseas Version)

D39PK-21A S/N 1501 -UP (Overseas Version)

D39PX-22 S/N 3001-UP

D39PX-23 S/N 90001-UP

D40P-3 S/N 6001-UP

D41A-3 S/N 6001 -UP (Power Angle Tilt Dozer)

D41A-3 S/N 6001-UP (Straight Tilt Dozer)

D41A-3 S/N 6001-UP (Tilt Dozer)

D41A-6 S/N В20001-UP

D41E-3 S/N 6001 -UP (For EU / Power Angle Tilt Dozer)

D41E-6 S/N B20001-B30000

D41E-6 S/N В30001-B40000

D41E-6 S/N B40001 -UP

D41E6T S/N В35001 -UP

D41P-3 S/N 6001-UP (Straight Tilt Dozer)

D41P-5 S/N 10001-UP

D41P-6 S/N В20001-B30000

D41P-6 S/N B30001-B40000

D41P-6 S/N B40001-UP

D45A-1 S/N 1501-UP

D45P-1 S/N 1501-UP

D50A-16 S/N 65001 -UP

D51EX/PX-22 S/N B10001-UP

D53A-16 S/N 65001-UP

D53A-17 S/N 80001 -UP

D53P-16 S/N 65001 -UP

D53P-17 S/N 80001-UP

D58E-1 S/N 80888-UP

D58E-1B S/N 80888-UP (Power Angle Tilt Dozer)

D58P-1 S/N 80588-UP (Straight Tilt Dozer)

D58P-1B S/N 80588-UP (Power Angle Tilt Dozer)

D60F-8 S/N 45001-UP (For Italy)

D60P-12-E S/N 60884-UP

D60P-8 S/N 45001-UP

D61EX-12 S/N 1001 -UP (Overseas Version)

D61EX-12A-W S/N В3001 -UP

D61EX-15 S/N В40001 -UP

D61EX-15E0-BW S/N В45001-UP

D61EX-23 S/N 30001 -UP

D61PX-12 S/N 1001 -UP (Overseas Version)

D61PX-12A-W S/N В3001 -UP

D61PX-15 S/N В40001-UP

D61PX-15E0-BW S/N В45001-UP

D61PX-23 S/N 30001 -UP

D65A-6 S/N 20006-UP

D65A-8 S/N 45001-UP

D65E-12 S/N 60942-UP (S6D125E-2 (Emission) Eng, Installed)

D65E-6 S/N 20295-UP

D65E-8 S/N 45001-UP

D65EX-12 S/N 60001-60941

D65EX-12 S/N 60942-UP (S6D125E-2 (Emission) Eng, Installed)

D65EX-15 S/N 67001-UP (Landfill Spec.)

D65EX-15 S/N 67001 -UP (Overseas Version)

D65EX-15E0 S/N 69001-UP (ecot3)

D65EX-16 S/N 80001-UP

D65EX-17 S/N 1001 -UP

D65P-12 S/N 60884-UP (S6D125E-2 (Emission) Eng, Installed)

D65P-7 S/N 40001-UP

D65P-8 S/N 45001 -UP

D65PX-12 S/N 60001-60883

D65PX-12 S/N 60884-UP (56D125E-2 (Emission) Eng, Installed)

D65PX-15 S/N 67001 -UP (Overseas Version)

D65PX-15E0 S/N 69001-UP (ecot3)

D65PX-16 S/N 80001 -UP

D65PX-17 S/N 1001-UP

D65WX-15 S/N 67001-UP

D65WX-15E0 S/N 69001 -UP (ecot3)

D65WX-16 S/N 80001-UP

D65WX-17 S/N 1001-UP

D75A-1 S/N 50001-UP

D85A-12 S/N 10001-UP

D85A-18 S/N 25001-UP

D85A-21 S/N 35001-36533

D85A-21 S/N 36534-UP (S6D125E-2 (Emission) Eng. Installed)

D85A-21B S/N 35001-36536 (Custom Spec.)

D85A-21B S/N 36537-UP (Custom S6D125E-2 (Emission) Eng. Installed)

D85E-18 S/N 25001 -UP

D85E-21 S/N 35001-36533

D85E-21 S/N 36534-UP (S6D125E-2 (Emission) Eng. Installed)

D85EX-15 S/N 10001-UP

D85EX-15 S/N 10001 -UP (Landfill Spec.)

D85EX-15E0 S/N 11001 -11608 (ecot3)

D85EX-15E0 S/N 11608-UP (ecot3)

D85P-18 S/N 2001-UP

D85P-21 S/N 3001-3688

D85P-21 S/N 3688-UP (S6D125E-2 (Emission) Eng. Installed)

DS5PX-15 S/N 1001-UP

DS5PX-15E0 S/N 11609-UP (ecot3)

D85PX-15E0 S/N 1201 -11608 (ecot3)

D87E-2 S/N P090001 -UP

D87P-2 S/N P092001-UP

DNH031-3K-D S/N 45001-UP (D31P-2Q4)

DNP031-3C-D S/N 45001-UP (D31P-204)

DRP060-44-E S/N 60001-60941 (D65E-12)

DRP060-44-EX S/N 60001-60941 (D65EX-12)

DRT031-2J-E S/N 42001-UP (D31A/4M/E-20)

DRT037-1B-E S/N 3001-UP (D37E/A-5)

DWT037-1B-E7 S/N 3001-UP (D31A/AM)

 

Crawler Excavators

HB215LC-1 S/N 1001-UP

JPB100 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB1200 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB130 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB200 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB2000V HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB210 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB2200V HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB3100V HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB3600V HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB380 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB420 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB5000V HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB630 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB670 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB70 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

JPB960 HYDRAULIC BREAKER S/N ALL

PC1000-1 S/N 10001-UP

PC1000LC-1 S/N 10001-UP

PC1000SE-1 S/N 10001-UP

PC100-3 S/N 18001-UP

PC100-5 S/N 28001-UP

PC100-6 S/N 40001 -UP

PC1100-6 S/N 10001-UP

PC1100LC-6 S/N 10001-UP

PC1100SP-6 S/N 10001-UP

PC120-2 S/N 14001-UP

PC120-3 S/N 18001 -UP (For U.S.A.)

PC120-5 S/N 30001-UP

PC120-5Z S/N 36601 -UP (Excel Spec.)

PC120-6 S/N 45001-UP

PC120-6E0 S/N 70001-UP (SAMD102E-2 (Emission) Eng, Installed)

PC120-6Z S/N 45001 -UP

PC120LC-6 S/N 45001 -UP (Overseas Version)

PC120LC-6E0 S/N 70001-UP (SAMD102E-2 (Emission) Eng, Installed

PC1250-7 S/N 20001 -UP (Overseas Version)

PC1250-8 S/N 30001 -30157 (ecot3)

PC1250-8 S/N 30158-UP

PC1250LC-7 S/N 20001-UP

PC1250LC-8 S/N 30001 -30157 (ecot3. For LC)

PC1250LC-8 S/N 30158-UP

PC1250SP-7 S/N 20001 -UP

PC1250SP-3 S/N 30001 -30157 (ecot3, For SP)

PC1250SP-8 S/N 30158-UP

PC128US-1 S/N 1001-UP

PC128US-2 S/N 5001-9500 (For North America)

PC128UU-1 S/N 1001-UP

PC128UU-2 S/N 5001-UP (For North America)

PC130-6 S/N 45001 -UP

PC130-6K S/N K30001-UP

PC130-7K S/N 70001-UP

PC130-8 S/N 80001-UP

PC130-3 S/N В10001 -UP

PC130-8 S/N C30001 -UP

PC138US-2 S/N 1001-UP

PC138US-2 S/N 4501-UP (Overseas Version)

PC138US-8 S/N 20001-24509

PC138USLC-10 S/N 40001 -UP

PC138USLC-2 S/N 1001-UP

PC138USLC-2 S/N 1501-UP (SAA4D95LE-3 (TIER 2) Eng. Installed)

PC138USLC-8 S/N 20001-24509 (For North America)

PC138USLC-8 S/N 24510-UP (North America Standard Machine)

PC150-1 S/N 1001-UP

PC150-3 S/N 3001-UP

PC150-5 S/N 6001-UP

PC150-6K S/N K30001 -UP

PC150HD-5K S/N K20001-UP

PC150LC-1 S/N 1001-UP

PC150LC-3 S/N 3001 -UP

PC150LC-6K S/N K30001-UP

PC158US-2 S/N 10001 -UP (Overseas Version)

PC158USLC-2 S/N 10001 -UP (Overseas Version)

PC160-6K S/N K30001-UP

PC160LC-7 S/N 10001 -UP (For North America)

PC160LC-7 S/N В20001 AND UP

PC160LC-7-E0 (KA SPEC.) S/N K45001-UP

PC160LC-7E0 S/N 20001-UP (TIER 3)

PC160LC-7K-KA S/N K40001-UP

PC160LC-8 S/N 25001 -UP

PC160LC-8 S/N В30001-UP

PC160LC-8 S/N C20001-UP

PC180LC-6K S/N K30001-UP

PC180LC-7-E0 S/N K45001-UP

PC180LC-7K S/N K40001-UP

PC200-2 S/N 15001-UP

PC200-3 S/N 20001-UP

PC200-5 S/N 45001-UP

PC200-5/LC-5 S/N A70001 -UP

PC200-6 S/N 80001-UP (Overseas Version)

PC200-6 Serial N0.60001 and up, PC200LC-6 Serial NO.70001 and up

PC200-6/LC-6 Supplement S/N 80001-UP

PC200-6B / PC200LC-6B HYDRAULIC EXCAVATOR

PC200-6L/LC-6L S/N A80001-A82000

PC200-6LC/LC-6LC S/N A82001-A83000

PC200-6S, PC200LC-6S S/N C10781-UP

PC200-6Z S/N 80001 -UP (Custom Spec.)

PC200-7 S/N 200001-UP (Overseas Version)

PC200-7/PC200LC-7 S/N C70001 AND-UP

PC200-8 / PC200LC-8 S/N 830001 -UP

PC200-8 S/N 300001-UP (ecot3)

PC200-8 S/N C60001 -UP

PC200-8 S/N C62001 -UP

PC200CA-6 S/N T10001-UP (For U.S.A. / Made in Thailand (KBC))

PC200LC-2 S/N 15001-UP

PC200LC-3 S/N 20001 -UP

PC200LC-5C S/N 45001 -UP (Custom Spec.)

PC200LC-6 S/N 80001-UP (Overseas Version)

PC200LC-6H S/N 80001-UP (Hyper GX Spec.)

PC200LC-6LE S/N A83001 -UP

PC200LC-7 S/N 200001-UP (Overseas Version)

PC200LC-7B S/N C50001-UP

PC200LC-7L S/N A86001 -UP

PC200LC-8 LATIN AMERICA S/N А90301 -UP

PC200LC-8 S/N 300001 -UP (ecot3)

PC200LC-8 S/N 310001-315645

PC200LC-8 S/N A88001 -UP

PC200LC-8E0 S/N 1001-UP

PC200LL-6 S/N A85001 -UP

PC200LL-7L S/N A86001 -UP

PC200LL-8 S/N A87001 -UP

PC200Z-6LE S/N A83001 -UP

PC210-6K S/N K30001 -UP

PC210LC-10 S/N A50001 -UP

PC210LC-10 S/N A10001 -UP

PC210LC-6 S/N 30001 -UP

PC210LC-6K S/N K30001-UP

PC210LC-6L S/N A80001 -UP

PC210LC-6LC S/N A82001 -UP

PC210LC-6LE S/N A83001 -UP

PC210LC-7K S/N K40001 -UP

PC210LC-8K S/N K50001-UP

PC220-2 S/N 11001-UP

PC220-3 S/N 20001 -UP

PC220-5 S/N 35001 -UP

PC220-6 S/N 50001-UP

PC220-6Z S/N 50001 -UP (Excel Spec.)

PC220LC-2 S/N 11001-UP

PC220LC-3 S/N 20001-UP

PC220LC-5 S/N 35001-UP

PC220LC-5 S/N A70001 -UP

PC220LC-6 S/N 50001-UP

PC220LC-6 Supplement S/N 50001-Up

PC220LC-6L S/N A30001-A82000

PC220LC-6LC S/N A82001-A83000

PC220LC-6LE S/N A83001 -UP

PC220LC-7 S/N 60001-UP (Overseas Version)

PC220LC-7L S/N A86001 -UP

PC220LC-8 S/N 70001-UP

PC220LC-8 S/N 70001 -UP (ecot3)

PC220LC-8 S/N 80001-UP

PC220LC-8 S/N A88001 -UP

PC220LL-6 S/N A85001 -UP

PC220LL-7L S/N A86001 -UP

PC220LL-8 S/N A87001 -UP

PC228USLC-1 S/N 11001-UP (For U.S.A.)

PC228USLC-2 S/N 15001-UP (For U.S.A.)

PC228USLC-3 S/N 30001-UP (Overseas Version)

PC228USLC-3E0 S/N 40001-UP (TIER 3)

PC228USLC-3S S/N 20001-29999 (For U.S.A.)

PC228USLC-8 S/N 50001-UP

PC228UU-1 S/N 10001 -UP (For New Zealand)

PC240LC-10 S/N 90001-UP

PC240LC-10 S/N A20001-UP

PC240LC-3K S/N К10001-UP

PC240LC-6K S/N K30001-UP

PC240LC-7K S/N K40001-UP

PC240LC-8 S/N B10001-UP

PC250LC-6L S/N A80001 -UP

PC250LC-6LC S/N A82001-UP

PC250LC-6LE S/N A83001 -Up

PC270-7 S/N 10001 -UP (Overseas Version)

PC270-3 S/N 20001-UP (TIER 3, Overseas Version)

PC270LC-6LE S/N A83001 -Up

PC270LC-7L S/N A86001 -UP

PC270LC-8 S/N A87001 -UP

PC270LL-7L S/N A86001 -UP

PC290LC-10 S/N 15001-UP

PC290LC-10 S/N A25001 -UP

PC290LC-6K S/N K30001-UP

PC300-2 S/N 11001-UP

PC300-3 S/N 12001-UP

PC300-5 S/N 20001-UP (Overseas Version)

PC300-7 S/N J20001-UP

PC300-7E0 S/N 50001 -UP (ecot3)

PC300HD-5K S/N 20001 -UP

PC300HD-7E0 S/N A86001 -UP

PC300HD-7L S/N A85001 -UP

PC300HD-8 s/n A87001 and up

PC300LC-1 S/N 10001-UP

PC300LC-2 S/N 11001-UP

PC300LC-3 S/N 12001-UP

PC300LC-5 S/N A70501 -UP

PC300LC-5-A S/N 20001-UP (Overseas Version)

PC300LC-5K S/N K20001-UP

PC300LC-5LC S/N A30001 -UP

PC300LC-6 S/N 30001-UP

PC300LC-6LC/HD-8LC/HD-6MH S/N A80001-A83000

PC300LC-6LE/НD-6LE S/N A83001-UP

PC300LC-7 S/N 40001-UP (Overseas Version)

PC300LC-7E0 S/N 50001-UP (ecot3)

PC300LC-7E0 S/N A88001 -UP

PC300LC-7L S/N A85001 -UP

PC300LC-8 S/N A90001 -UP

PC300LL-6 S/N A84001 -UP

PC300LL-7E0 S/N А86001 -UP

PC300LL-7L S/N A85001 -UP

PC308USLC-3 S/N 20001 -UP

PC308USLC-3E0 S/N 30242-UP

PC308USLC-3E0-W1 S/N 30001-UP

PC340LC-6K S/N K30001-UP

PC340LC-7K S/N K40001-UP

PC350HD-3 S/N A00001 and up

PC350LC-7E0 S/N 30001-UP (ecot3)

PC350LC-8 S/N 60001-60021

PC350LC-8 S/N A10001 -UP

PC350LC-8 S/N B10001-UP

PC350LC-8 S/N K50001-UP

PC350LL-7E0 S/N A50001 -UP

PC360-7 S/N 37715-UP

PC360LC-10 S/N 70001-UP

PC360LC-10 S/N A32001 -UP

PC380LC-6K-J S/N 10001-UP

PC390LC-10 S/N A30001 -UP

PC400-1 S/N 10001 -UP

PC400-3 S/N 11001 -UP

PC400-5 S/N 20001-UP (Overseas Version)

PC400-7 S/N 50001-UP (Overseas Version)

PC400-7E0 S/N 60001 -UP (ecot3)

PC400HD-5K S/N 20001-UP

PC400LC-1 S/N 10001-UP

PC400LC-3 S/N 11001-UP

PC400LC-5 S/N 20001-UP (Overseas Version)

PC400LC-5 S/N A40001-A70500

PC400LC-5 S/N A70501-UP

PC400LC-6 S/N 30001-UP

PC400LC-6LC/HD-6LC S/N A80001-A83000

PC400LC-6LK/HD-6LK S/N A83001-A84000

PC400LC-6LK/HD-6LK S/N A84001-A85000

PC400LC-6LM/НD-6LM S/N A85001-UP

PC400LC-7 S/N 50001 -UP (Extreme Cold Terrain Spec.)

PC400LC-7 S/N 50001 -UP (Offset Spec.Extreme Cold Terrain Spec.)

PC400LC-7 S/N 50001-UP (Overseas Version)

PC400LC-7E0 S/N 60001-UP (ecot3)

PC400LC-7E0 S/N A37001 -UP

PC400LC-7L S/N A86001 -UP

PC400LC-8 S/N A88001 -UP

PC410LC-5 S/N 10001-UP

PC450-6 S/N 10001-UP (Overseas Version)

PC450-7 S/N 20001-UP (Overseas Version)

PC450-7E0 S/N 30001-UP (ecot3)

PC450-7K S/N K40001-UP

PC450LC-6 S/N 10001-UP (SAA6D125E-2 (Emission) Eng. Installed)

PC450LC-6K S/N K30001-UP

PC450LC-6K-KE S/N 32106-UP

PC450LC-7 S/N 20001-UP (Overseas Version)

PC450LC-7K S/N K40001-UP

PC450LC-7K-E0 S/N K45001-UP

PC450LC-8 S/N 70001-UP

PC450LC-8 s/n A10001 -UP

PC450LC-8 S/N K50001-UP

PC490LC-10 S/N 80001-UP

PC490LC-10 S/N A40001 -UP

PC600LC-6 S/N 10001 -UP (Overseas Version)

PC600LC-6A S/N 10001-UP (For Canada / -50cent. Spec.)

PC600LC-6A S/N 10001 -UP (Overseas Version)

PC600LC-6K S/N K30001-UP

PC600LC-7 S/N 20001 -UP (Overseas Version)

PC600LC-8 S/N 30001 -UP (ecot3)

PC600LC-8E0 S/N 65001-UP

PC650-1 S/N 10007-UP

PC650-3 & PC650LC-3 S/N A15001 -Up

PC650-3 S/N 10501-UP

PC650-5 & PC650LC-5 S/N A25001 -UP

PC650-5 S/N 20001-UP

PC650LC-3 S/N 10501-UP

PC650LC-5 S/N 20001-UP

PC650LC-6A S/N 30001-UP

PC650LC-8E0 S/N 65001-UP

PC650LC-8E0 S/N 65001-UP

PC650SE-3 S/N 10501-UP

PC650SE-5 S/N 20001-UP

PC710-5 S/N 10001-UP

PC750-6 S/N 10001-UP

PC750-6 S/N 10001-UP (SM6D140E-3 (TIER 2) Eng. Installed)

PC750LC-6 S/N 10001-UP

PC750LC-6 S/N 10001-UP (SA46D140E-3 (TIER 2) Eng. Installed)

PC750LC-6K-01 S/N K30001-UP

PC750LC-7 S/N 20001 -UP (Overseas Version)

PC750LC-7K S/N K40001-UP

PC750SE-6 S/N 10001-UP

PC750SE-6 S/N 10001-UP (For North America)

PC750SE-6K S/N K30001-UP

PC800-6 S/N 30001-UP

PC800-6 S/N 30001-UP (SAA6D140E-3 (TIER 2) Eng. Installed)

PC800-7 S/N 40001 -UP (Overseas Version)

PC800-8 S/N 50001-UP (ecot3)

PC800LC-8 S/N 50001-UP (ecot3)

PC800LC-8E0 S/N 65001 -UP

PC800LC-8K S/N K50001-UP

PC800SE-7 S/N 40001-UP (Overseas Version)

PC800SE-8 S/N 50001-UP (ecot3)

РС95-1 S/N 5005145-Up

РС95-1 S/N R00007-R05144

PC95-1 USA S/N 5006335-Up

 

 

Crawler Loaders

D155S-1 S/N 1001-UP

D31Q-16 S/N 25001-UP

D31S-16 S/N 25001-UP

D31S-17 S/N 32001-UP

D31S-18 S/N 40001-UP

D41S-3 S/N 6001-UP

D53S-16 S/N 65001-UP

D53S-17 S/N 80001 -UP

D55S-3 S/N 1007-UP

D57S-1 S/N 6501-UP

D57S-1B S/N 20001-UP (S6D103-1 Eng, Installed)

D65S-6 S/N 20006-UP

D65S-7 S/N 40001 -UP

D75S-2 S/N 1004-UP

D75S-3 S/N 7001-UP

D75S-5 S/N 15001-UP

 

Mobile Crushers and Recyclers

BR300J-1 S/N 1001-UP

BR310JG-1 S/N 1002-UP

BR350JG-1 S/N 1005-UP

BR380JG-1 S/N 1001-UP (Overseas Version)

BR380JG-1E0 S/N 2001-UP

BR380JG-1E0 S/N 2616-UP

BR480RG-1 S/N 1001-UP (Overseas Version)

BR500JG-1 S/N 1002-UP

BR550JG-1 S/N 1001-UP

BR580JG-1 S/N 1001-UP

 

Motor Graders

GD200A-1 S/N 2001-UP

GD40HT-2 S/N 1002-UP

GD500R-2A S/N 20028-UP

GD505A-2 S/N 50003-UP

GD505A-3 S/N 1001-UP

GD505A-34 S/N 2001-UP

GD511A-1 S/N 10001-UP

GD525A-1 S/N 60001-UP

GD530A/AW-2A/2B/2С w/S6D102 S/N 202002-UP

GD530A/AW-2B/2С w/S6D102E S/N 203163-Up

GD530A/AW-2EY S/N 210098-Up

GD530A-1/4W-1 S/N 200840-202000

GD555-3 S/N 50001-UP (For North America)

GD555-3A S/N 10001 -UP

GD555-3C S/N 815001-UP

GD555-5 S/N 55001 -UP

GD605A-3 S/N 54001 -UP

GD605A-3 S/N 57001 -UP (For U.S.A / Chassis only)

GD611A-1 S/N 10001-UP

GD625A-1 S/N 50001-UP

GD625A-1 S/N 60001-UP (For North 4merica)

GD650A/AW-2A/2B/2C & GD670A/AW-2A/2B/2C w/ S6D114 S/N 202002-UP

GD650A/AW-2EY & GD650A/AW-2EY S/N 210098-Up

GD650A-1/AW-1 S/N 200840-202000

GD650A-2 S/N 202001

GD650A-2CY S/N 211061 -211069

GD655-3A S/N 10001 -UP

GD655-3C S/N 50001-UP (For North America / Variable Horse Power Type)

GD655-3C S/N 50001-UP (For North America)

GD655-3C S/N B15001-UP

GD655-3E0 S/N 51501-UP

GD655-5 S/N 55001 -UP

GD655-5 S/N B40001-UP

GD655A-3 S/N 64001 -UP

GD670A-1/AW-1 S/N 200840-202000

GD675-3 S/N 50001-UP (For North America)

GD675-3A S/N 10001 -UP

GD675-3E0 S/N 51301-UP

GD675-5 S/N 55001 -UP

GD705A-3 S/N 10002-UP

GD705A-4 S/N 210U1-UP

GD725A-1 S/N 50001-UP

GD750A-1 S/N 7001-UP

 

Motor Scrapers

WS23S-1 S/N 1005-UP

WS23S-2A S/N 3101 -UF

 

Pipe Layers

D155C-1 S/N 15686-UP (SA6D140-2 Eng. Installed)

D355C-3 S/N 1800-UP (S6D155-4 Eng. Installed (Chassis only))

 

Rigid Dump Trucks

210M QSK19 Engine

BFA40-1 210 М BFA40-A thru AR

BFA40-2 210 М BFA40-AS thru B2

BFA40-3 210 М BFA40-CA thru CZ

BFA40-4 210 M BFA40-DA thru DN (DH631) (QSK-19)

BFA40-5 210 М ВFA40-DP thru ED (DH635) (QSK-19)

BFA40-6 210 M BFA40-EE & UP (DH640) (QSK-19)

HD205-3 S/N 1003-UP

HD320-2 S/N 1005-UP

HD325-3 S/N 1501-UP

HD325-5 S/N 2001-UP

HD325-6 S/N 5001-UP

HD325-7 S/N 7001-7589 (ecot3)

HD325-7 S/N 7590-UP

HD405-6 S/N 1001 -UP

HD405-7 S/N 3001 -7593

HD460-1 S/N 1002-UP

HD465-2 S/N 1102-UP

HD465-3 S/N 2001-UP

HD465-5 S/N 4001-UP

HD465-7 S/N 7001-UP

HD465-7E0 S/N 10001-10731 (ecot3)

HD465-7E0 S/N 10732-UP

HD605-5 S/N 1001-UP

HD605-7 S/N 7001-UP

HD605-7E0 S/N 10732-UP

HD605-7E0 S/N 8001-10731 (ecot3)

 

Rollers

JV100WA-1 S/N 20003-UP

JV100WA-2T S/N 21001-UP

JV32W-2 S/N 2501-UP

JV40CW-2 S/N 2001-UP

JV40CW-5 S/N 6001-UP

 

Trash Compactors and Loaders

WF600T-1 S/N 10001-UP

 

Wheel Dozers

WD500-3 S/N 50001 -UP

WD600-1 S/N 10001-UP

WD600-1H S/N 10001-UP (For Canada / -50cent. Spec.)

WD600-3 S/N 50001 -UP

WD600-6 S/N 55001 -UP

WD600-6 S/N 55004-UP

WD900-3 S/N 50001 -UP

 

Wheel Loaders

WA100-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA100-3A-S S/N 50001-52999

WA100-3-HW S/N 63001-UP

WA100-5 S/N 70001-UP

WA120-1 S/N 10001-UP

WA120-1LC S/N A20001 -UP

WA120-3L S/N A30001 -UP

WA120-3MC S/N A31001 -UP

WA120L-3 S/N 54001 -UP (For North America)

WA150-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA150-5 S/N 65001 -UP (Cab Spec.)

WA150-5 S/N 65001 -UP (Canopy Spec.)

WA150-5 S/N H50001 - Up

WA150-6 S/N 80001-UP (North America Spec.)

WA150L-5 S/N 65061-UP

WA180-1 S/N 10001-UP

WA180-1LC S/N A75001 -UP

WA180-3 S/N 50001-52999

WA180-3 S/N 53001 -UP (m/c)

WA180-3L S/N A80001 -UP

WA180-3MC S/N A81001 -UP

WA180L-3 S/N 54001-UP (For North America)

WA180PT-3L S/N A85001-UP

WA180PT-3MC S/N A88001 -UP

WA200-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA200-5 S/N 65001-UP (Overseas Version)

WA200-5 S/N B10001-UP

WA200-5L S/N A82001-UP

WA200-6 S/N 70001-UP

WA200L-5 S/N 65001-UP

WA200PT-5 S/N H60051 - Up

WA200PT-5L S/N A88001 -UP

WA200PTL-5 S/N 65001-UP

WA200PZ-6 S/N 70001 -70882 (For N. America)

WA200PZ-6 S/N 70883-UP (For N.America)

WA250-1 S/N 10001-UP

WA250-1LC S/N A65001-UP

WA250-3 S/N 50001 -52999 (For Japan)

WA250-3 S/N 53001-UP

WA250-3L S/N A70001-UP

WA250-3MC S/N A71001 -UP

WA250-5 S/N 70001 -UP

WA250-5 S/N H50051 - Up

WA250-5L S/N A73001 -UP

WA250-6 S/N 75001 -UP

WA250-6 S/N 75053-UP (North America Standard Machine)

WA250-6 S/N A76001 -UP

WA250L-3 S/N 53001 -UP (For North America / Chassis only)

WA250L-5 S/N 70001-UP

WA250PT-3L S/N A75001 -UP

WA250PT-3MC S/N A78001 -UP

WA250PT-5 S/N 70001 -UP (Parallel Linkage Spec.)

WA250PT-5 S/N H60051 - Up

WA250PT-5L S/N A79001 -UP

WA250PTL-5 S/N 70001-UP

WA250PZ-5 S/N H50051 - Up

WA250PZ-6 S/N 75001-75749 (For N. America)

WA250PZ-6 S/N 75750-UP

WA250PZ-6 S/N 75750-UP (For N. America)

WA270PT-3 active S/N WA270H30132 - Up

WA300-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA300L-3 S/N 53001 -UP (For North America)

WA320-1 S/N 10001-UP

WA320-1LC S/N A25001-Up

WA320-3 S/N 53001-UP

WA320-3 S/N WA320H 20051-20560

WA320-3CS S/N 50001-UP (Custom Spec.)

WA320-3H S/N WA320H20561-UP

WA320-3L S/N A30001 -UP

WA320-3MC S/N A31001 -Up

WA320-5 S/N 60001-UP (Overseas Version)

WA320-5 S/N В10001 -UP

WA320-5 S/N WA320-5H50051 - Up

WA320-5L S/N A32001 -UP

WA320-6 S/N 70001-70290 (For North America)

WA320-6 S/N 70291-UP

WA320-6 S/N A34001 -UP

WA320-6 S/N A35001 -UP

WA320L-5 S/N 60001-UP

WA320PT-5L S/N A39001 -UP

WA320PZ-6 S/N 70001-UP (For North America)

WA320PZ-6 S/N 70452-UP (For North America)

WA350-1 S/N 10001-UP (For North America)

WA380-1 S/N 10001-UP

WA380-1LC S/N A45001 -UP

WA380-3 active S/N WA380H20501 - Up

WA380-3 S/N 50001-52999 (Overseas Version)

WA380-3 S/N 53001 -UP

WA380-3 S/N H20051-H20500

WA380-3L S/N A50001 -UP

WA380-3MC S/N A51001 -UP

WA380-5 S/N 60001-UP (Overseas Version)

WA380-5 S/N H50051 - Up

WA380-5L S/N A52001 -UP

WA380-6 S/N 65001-65948 (ecot3, For North America)

WA380-6 S/N 65949-UP (North America Standard Machine)

WA380-6 S/N A53001 -UP

WA380-6 S/N A54001 -UP

WA380-7 S/N 10001-UP

WA380-7 S/N A64001 -UP

WA400-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA400-5 S/N 70001-UP

WA400-5 S/N WA400-5H50051 - Up

WA400-5L S/N A40001 -UP

WA420-1 S/N 10001-UP

WA420-1LC S/N A25001 -UP

WA420-3 active S/N WA420H30297 - Up

WA420-3 S/N 53001-UP (Overseas Version)

WA420-3 S/N WA420H30051 -30296

WA420-3L S/N A30001 -UP

WA420-3MC S/N A31001 -UP

WA430-5 S/N 60001-UP (Overseas Version)

WA430-6 S/N 65001 -65500 (ecot3)

WA430-6 S/N 65001-65500 (ecot3, For North America)

WA430-6 S/N 65501 -UP (ecot3, For North America)

WA430-6 S/N A41001 -UP

WA430-6 S/N A42001 -UP

WA450-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA450-2 S/N A25001 -UP

WA450-3A-S S/N 50001-52999

WA450-3L S/N A30001 -UP

WA450-3MC S/N A31001 -UP

WA450-5L S/N A36001 -UP

WA450-6 S/N 66001-UP (ecot3, For North America)

WA450-6 S/N A44001 -UP

WA450L-3 S/N 53001-UP (For North America)

WA470-1 S/N 10001-UP

WA470-3 Active S/N WA470H20942-UP

WA470-5 S/N 70001-UP (Overseas Version)

WA470-5 S/N WA470-5H 50051 - Up

WA470-6 S/N 85001 -90215 (ecot3)

WA470-6 S/N 90216-UP

WA470-6 S/N A45001 -UP

WA470-6 s/n A46001 and up

WA470-6 S/N H50051 - H50870

WA470-7 S/N 10001-UP

WA470-7 S/N A47001 -UP

WA480-5 S/N H50051-UP

WA480-5L S/N A37001 -UP

WA480-6 S/N 47001-UP

WA480-6 S/N 85001 -90215 (ecot3, For North America)

WA480-6 S/N 90216-UP (For North America)

WA480-6 S/N A38001 -UP

WA480-6 S/N A48001 -UP

WA500-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA500-1L S/N A20854-UP

WA500-1L SUPPLEMENT S/N 10420-UP & A10411-A20853

WA500-1LC S/N A60001 -UP

WA500-1LE S/N A61001-Up

WA500-3 S/N 50001-UP

WA500-3H S/N WA500H20051-UP

WA500-3L S/N A70001 -UP

WA500-3LK S/N A71001 -UP

WA500-6 S/N 55001 -55478 (ecot3, For EU)

WA500-6 S/N 55001-55478 (ecot3, For North America)

WA500-6 S/N 55479-UP (ecot3, For North America)

WA500-6 S/N A92001-A93000

WA500-6 S/N A9300T-UP

WA500-7 S/N 10001-UP

WA500-7 S/N A94001 -UP

WA600-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA600-1L S/N A10391 -UP

WA600-1L SUPPLEMENT S/N 10001 -UP & А10003-A10390

WA600-1LC S/N A50001 -UP

WA600-1LE S/N A51001 -Up

WA600-3 S/N 50001 -UP

WA600-3 S/N A52001 -UP

WA600-3LK S/N A53001 -UP

WA600-6 S/N 60001 -60637 (ecot3)

WA600-6 S/N 60638-UP

WA700-1 S/N 10001 -UP (-50cent. Spec.)

WA700-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

WA700-1L S/N A20001 -UP

WA700-3 S/N 50001-UP

WA700-3 S/N 50001 -UP (KA Spec.)

WA700-3L S/N A50001 -UP

 

Wheeled Excavators

PW150-1 S/N 1001-UP

PW160-7 S/N H50051-UP

PW170-5K S/N K20001 -UP

PW170ES-6K S/N K30001 -UP

PW180-7K S/N K40001 -UP

PW200-7 S/N H50051-UP

PW200-7E0 S/N H55051-UP

PW200-7K-KA S/N K40001-UP

PW210-1 S/N 10001-UP

PW220-7K-KA S/N K40001-UP

PW400MH-6 S/N A84210-UP

 

Engines

1004, 1006, 2D68E, 2D70E, 3D67E, 3D68E, 3D72, 3D72N, 3D74E, 3D75, 3D76E, 3D78, 3D78N, 3D82AE, 3D82E, 3D84, 3D84E, 3D84N, 3D88E, 3D94, 3D95S, 4D102E, 4D105, 4D130, HD84, HD84E, HD88, HD88E, HD92, HD94, HD94E, HD94LE, HD95L, HD95LE, HD95L, HD95S, HD95S-W, HD98E, 6D102, 6D105, 6D125, 6D125E, 6D95L, SAA6D102E, SAA6D114E, KT-1150, KT-2300, MTA11, N14, N-855, NH-220-Cl, NT-855, NTA-855, NTO-6-Cl, QSK19, S3D84, S3D84E, S4D102E, S4D105, S4D130, S4D95L, S4D95LE, S6D102E, S6D105, S6D108, S6D110, S6D114E, S6D125, S6D125E, S6D140, S6D140E, S6D155, S6D170, S6D170E, S6D95L, SA12V140, SA12V170, SA12V170E, SA4D102E, SA6D108, SA6D110, SA6D114, SA6D114E, SA6D125, SA6D125E, SA6D140, SA6D140E, SA6D155, SA6D170, SA6D170E, SA6D95L, SA8V170, SAA12V140E, SAA12V140Z, SAA4D102E, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, SAA6D95LE, SDA12V140E, SDA12V140, SDA6D140E, SL4D130, VT-1710, VTA-1710

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:
تغییر تصویر امنیتی